A tanszék története

Testnevelési Tanszék (1975-)

1975-ig a felsőfokú intézet átszervezéséig a testnevelés és a sport a természettudományi szakcsoporthoz tartozott. A tanszék elsődleges feladata olyan- a tanítói alapképzés követelményén nyugvó- ismeretek nyújtása, jártasságok, készségek, képességek, attitűdök kialakítása, amelyek segítségével a hallgató válik az 1-6. osztály testnevelés műveltségtartalmának szakszerű közvetítésére:

a tanórán kívüli szabadidős és sportfoglalkozások irányítására,  a gyermek pszichés-szomatikus és szociális nevelésére, valamint saját testi képességeinek fejlesztésére és az egészséges életmód mintájának közvetítésére.
Kiemelt testnevelés-és tantárgypedagógiai feladatok: a fizikai képességek fejlesztése, az edzettség fokozása, rendszeres testedzés, egészségmegőrzés, korszerű szemléletmód kialakítása, felkészítés a különböző szakmai színvonalú és ellátottságú iskolák igényeinek kielégítésére.
A főiskolává történt átszervezéssel önálló testnevelési tanszék létesült, ez a szakmai munka fellendülését, valamint a személyi és tárgyi feltételek javulását eredményezte.
A tanszék oktatói létszáma a hallgató létszám emelkedésének következtében az 1980-as évekre 3 főről 7 főre emelkedett.
Elkészült a főiskola új tornacsarnoka (18 m x 24 m), megújult a szabadtéri sportpálya (1976/1977. tanév), füves torna- és ugrótér létesült, korszerű kondícionáló-és tornaterem (1982) berendezésére került sor.
A tanszék oktatói rendszeresen vettek részt a tanítók intenzív továbbképzési programjában és a nyílt napok rendezvényein.
A sportszakmai munka mellett megélénkült a tanszék tudományos publikációs tevékenysége.
Az 1975-1996-ig terjedő időszakban 2 oktató szerzett egyetemi doktori fokozatot a Testnevelési Egyetemen. A kutatómunka színvonalát számos tudományos cikk, tanulmány, könyv megjelenése jelzi. Az országos tudományos diákköri konferencián a tanszék oktatói által patronált hallgatók eredményesen szerepeltek és több első helyezést értek el.
A tanszék oktatóink a kezdeményezésére indult az országos testnevelés tanítói verseny.
Az általános testnevelés tantárgya I-IV. félévben heti 2 óra volt. A testnevelés szakkollégiumi hallgatók külön óra- és vizsgaterv szerint tanultak.
Népszerűek voltak a hallgatók körében a Bakonyban rendezett túrák, a sí- és vízi táborozások
1983: első sítábor a nyúli sípályára
azt követő évek: Csehszlovákia, NDK, Ausztria

 A tanszék ezekben az években számos országos versenyt (Pedagógusjelöltek országos versenye, Honvédelmi verseny, Edzett Ifjúságért verseny) és konferenciát (Magyar Olimpiai Akadémia III. Országos Vándorülése, Országos Sporttörténeti Konferencia, Országos Testnevelő-tanári Konferencia) rendezett.

1995. Egyetemi-főiskolai Országos Röplabda Bajnokság

1997. Egyetemi-főiskolai Országos Kosárlabda Bajnokság1997. XII. 3-4. I. Testnevelés Szakmai Napok Konferencia

1997. Házi Labdarúgó Bajnokság1998. IV. Balázs Kupa Nemzetközi Kézilabda Utánpótlás Torna

1998. VI. 27-28. Országos Egyetemi-főiskolai Triatlon Bajnokság
1998. VI. Győri Magasugró Gála
1989. Mikulás kupa

 

 

Az 1975-76-os tanévben a főiskola sportegyesülete felvette az Universitas Sportegyesület nevet. Az egyesületben kézilabda, kosárlabda, röplabda szakosztály is működött és jó eredményeket értek el a versenyeken. A testnevelési tanszék Győr város tömegsportjába is bekapcsolódott, figyelemre méltó szervezői és rendezői tevékenységet vállalt.

 

 

Az Universitas SE legeredményesebb szakosztálya: kézilabda szakosztálya, a csapat az országos egyetemi-főiskolai bajnokságokon kiváló eredményeket ér el.

 

 

Jelenleg Universitas Diáksportegyesület (UDSE) név alatt működik. Egyesületi elnök: Konczos Csaba adjunktus.

 

 

JELENLEG

 

 

A testnevelés tanításának személyi feltételei
3 főállású oktató testnevelő tanár
óraadó oktatók: többek között testnevelő tanárok, testnevelő-gyógytestnevelő tanár, gyógypedagógus-testnevelő tanár, labdarúgó szakedző, úszás szakedző, kosárlabda szakedző, egészségtan tanár, belgyógyász főorvos, ortopéd főorvos, kick-boksz edző.
Létesítmények
Tornacsarnok 18 m x 24 m
kondícionáló terem 4 m x 6 m
tornaterem 10 m x 20 m
szabadtéri sportpálya 20 m x 40 m
sportegészségügyi laboratórium
szertár

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sporttudományi Intézet 2009. szeptember 1-jén alakult meg.

 

 

 Az intézet megalakulásával az oktatási és szakmai feladatokat a Testnevelési Intézeti Tanszék mellett a szintén 2009. szeptember 1-jén megalakult Rekreológia Intézeti Tanszék látta el.

 

 

 A Sporttudományi Intézet vezetésével Dr. habil. Ozsváth Károly főiskolai tanár urat bízták meg 2009. szeptember 1-jén. Dr. Ihász Ferenc egyetemi docens, intézetigazgató 2010. szeptember 1-től

 

 

A Testnevelési Intézeti Tanszék vezetését 2009. szeptember 1-2011. december 29-ig Dr. Király Tibor főiskolai docens úr látta el. 2012. január 1-je óta a tanszékvezető Dr. Ihász Ferenc egyetemi docens.

 

 

A Rekreológia Intézeti Tanszék vezetését Dr. Bánhidi Miklós főiskolai tanár úr látja el 2009. szeptember óta.
Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2019. január 30. 00:00 - 2019. február 2. 23:00